Växtnäring inomhus och utomhus

Krukor/Balkonglådor

Planteringar i krukor eller liknande, där regelbunden vattning är ett måste på grund av begränsad jordvolym, är synnerligen väl lämpade för att gödslas med flytande växtnäring. Därmed undviks risken för att näringen tar slut innan odlingsperioden är över. Näringsläckaget blir mycket lägre jämfört med när förrådsgödsling (en större mängd gödning vid ett fåtal tillfällen) tillämpas och den totala näringsåtgången kan reduceras (Hemträdgården 2009 nr 2, En jord och gröna fingrar allt som behövs för ett lyckat växtodlande). Näringsgivans storlek regleras automatiskt när den aktuella vädersituationen bestämmer mängden tillfört vatten.

2 promille Blomstra i bevattningsvattnet (2 ml Blomstra per 1 liter vatten) är ett lämpligt utgångsvärde, men gödselinblandningen kan både minskas och ökas. Från 1 promille (1 ml per 1 liter vatten) till max 4 promille (4 ml per 1 liter vatten), beroende på tillväxtbetingelserna på den aktuella platsen och växternas tillväxtförmåga.

Rabatter med perenner, sommarblommor, buskplanteringar, häck- och klätterväxter

Gödsling ska i första hand ske när plantorna uppvisar dålig tillväxt och tydliga symptom på näringsbrist. Ett årligt återkommande gödslingsschema där näring ges till alla växter oavsett om ett verkligt behov föreligger är inte att rekommendera på grund av risken för näringsläckage och slöseri med naturresurser. Viktigt är också att lära sig skilja på vatten- respektive näringsbrist (se särtrycket Växtbiologi i Hemträdgården). Att tillföra näring när den tillväxtbegränsande faktorn är vatten kommer bara att förvärra situationen för växterna och försvåra upptaget av det vatten som finns. Att med vattnets hjälp även tillföra näringen utgör en överlägsen metod för att snabbt rätta till en näringsbrist.

Av praktiska skäl kan det vara svårt att tillämpa samma gödslingsfilosofi i planteringar som vid krukor/balkonglådor. Om jorden i planteringen innehåller lera kan man öka doseringen av Blomstra växtnäring något. Lera har en hög näringsbindande förmåga, vilket minskar risken för näringsläckage. En näringsgiva på 1 dl Blomstra Växtnäring i 10 liter vatten, per kvadratmeter under våren fungerar bra för perenner och vedartade växter (häckar och klätterväxter). Denna giva kan upprepas vid midsommartid om behov fortfarande föreligger. Perenner och friplanterade sommarblommor kan vattnas med ytterligare en deciliter Blomstra i 10 liter vatten per m2 i början på augusti för att erhålla en lång blomningsperiod som varar ända fram till första kraftiga höstfrosten slår till.

När jorden vi odlar i har ett högt sandinnehåll får den sämre förmåga att binda växtnäringsämnena. Då är det ur miljösynpunkt bättre att dubblera antalet gödselgivor samtidigt som man halverar näringsdosen.

Surjordsväxter

Blomstra kan även användas till rododendron, magnolior och hortensior, växter som föredrar ett något lägre pH i jorden. Samma näringsdosering som ovan i månadsskiftet april/maj och vid midsommartid är lämpligt.

Odling i vätskekultur, hydroponisk odling

Blomstras innehåll av samtliga näringsämnen gör att den med fördel kan användas vid odling i vätskekultur och när kranvatten används. Balansen mellan de ingående kväveformerna, ammonium-kväve (40%) respektive nitrat-kväve (60%), gör att pH i odlingslösningen förblir stabilt.

Texten är författad tillsammans med forskaren Tom Ericsson.