Växtglädje sedan 1950

För snart 60 år sedan började Torsten Ingestad forskning som skulle komma att förändra vår syn på växters behov av näringsämnen. Forskningen bedrevs på det som då hette Skogshögskolan och redan i början av 1970-talet lanserades den flytande näring som fick namnet Wallco växtnäring 95-20. Siffrorna stod för innehållet i gram per liter av kalium och fosfor i outspädd lösning. Värdet för kväve var 100 i Torsten Ingestads första, unika recept. 

Foto: https://mwp.org/

Forskningen fortsatte på SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i slutet av 1970-talet med en växande forskargrupp som också genomförde omfattande fältförsök. Forskningen kring vilken som är den bästa och mest optimala näringssammansättningen i ett gödselmedel ledde snart fram till den något förändrade sammansättningen 100:13:65 (N:P:K) – en sammansättning som står sig än idag och som speglar precis det behov växten har.

1989 fick Torsten Ingestad Marcus Wallenbergpriset för sin forskning, ett pris som av många kallas det ”skogliga Nobelpriset”.

Många frågar sig säkert vad som gör att ett enda gödselmedel kan fungera för alla växter – från träd och rhododendron till sommarblommor och tomater. Den enklaste beskrivningen är att alla växter -oavsett art – ska göra samma saker, bland annat få fotosyntesen att fungera och bilda nya celler.

Blomstra

Blomstra växtnäring har följt generationer av hobbyodlare och krukväxtälskare sedan 1950-talet. Den uppskattade växtnäringen omformades utifrån Torsten Ingestads patent och blev en del av Wallco-programmet under 1980-talet. Sammansättningen skiljer sig något från Torsten Ingestads första produkt, Wallco, men bara i koncentration. Den är hälften så koncentrerad som den näring som togs fram för i första hand träd från början.

Blomstra passar alla växter – både krukväxterna inomhus, köksträdgården, urnorna med sommarblommor och perennrabatten, men också till nyplanterade träd och buskar. Genom att blanda i en liten mängd Blomstra (ca 2 ml till en liter vatten) vid varje vattningstillfälle, får växten precis den mängd näring den behöver för bästa tänkbara tillväxt.