Månad: oktober 2021

Växtnäring inomhus och utomhus

Krukor/Balkonglådor Planteringar i krukor eller liknande, där regelbunden vattning är ett måste på grund av begränsad jordvolym, är synnerligen väl lämpade för att gödslas med flytande växtnäring. Därmed undviks risken för att näringen tar slut innan odlingsperioden är över. Näringsläckaget blir mycket lägre jämfört med när förrådsgödsling (en större mängd gödning vid ett fåtal tillfällen)… Läs mera »

Växtglädje sedan 1950

För snart 60 år sedan började Torsten Ingestad forskning som skulle komma att förändra vår syn på växters behov av näringsämnen. Forskningen bedrevs på det som då hette Skogshögskolan och redan i början av 1970-talet lanserades den flytande näring som fick namnet Wallco växtnäring 95-20. Siffrorna stod för innehållet i gram per liter av kalium… Läs mera »